Przedszkole nr 34 w Warszawie

Witamy!

Przedszkole nr 34

Przedszkole powstało w 1984 roku jako placówka przeznaczona na potrzeby pracowników Banku Handlowego S.A. i nosiło nazwę Przedszkole Państwowe Nr 386 Banku Handlowego S.A. Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zmieniono nazwę na
Przedszkole Nr 34 Warszawa, i tak jest do dzisiaj. Przedszkole mieści się w zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater 25.

Aktualności

DRODZY RODZICE!
Trwa rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.
Zapisy wyłącznie poprzez elektroniczny system rekrutacji:
https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/formico-public/
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1500
Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy mają aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie).

Takie orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na kolejne etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny.

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie ważne do końca roku szkolnego, musisz wystąpić o nowe orzeczenie. Aktualne orzeczenie dołącz do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto potrzebuje nowego orzeczenia 
  • dziecko z „zerówki”, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny, czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, czyli klasy 4–8 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczeń, którego orzeczenie traci ważność w roku szkolnym 2023/2024 i który ubiega się o przyjęcie do szkoły specjalnej.
Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie orzeczenia rodzice lub opiekunowie prawni składają w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, zgłoś się do poradni, która jest rejonowa dla tej placówki. Informację, gdzie jest rejonowa poradnia, znajdziesz w przedszkolu lub szkole.

Jeśli Twoje dziecko w obecnym roku szkolnym nie chodzi do przedszkola ani szkoły zgłoś się do poradni w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

[!] Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły specjalnej od 1 września 2024 r., wystąp o nowe orzeczenie.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziesz na stronie miasta (edukacja.um.warszawa.pl).

Szanowni Rodzice,

poniżej znajduje się link do ubezpieczeń. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z zakupu ubezpieczenia poprzez stronę lub ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.
https://ubestrefa.pl/oferta/h24xh3

DRODZY RODZICE

 

Serdecznie zapraszam na indywidualne spotkania w celu omówienia logopedycznego badania przesiewowego.

 

Dzień konsultacji
Czwartek (05.10.2023r.)
W celu usprawnienia organizacji spotkań proszę o zapisy. Lista zapisu na konkretną godzinę, dostępna w szatni.

Logopeda
Eulalia Morgiel
emorgiel@eduwarszawa.pl

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 7 września (czwartek)

o godz.16:30

 

Z poważaniem
dyrektor oraz grono pedagogiczne
Przedszkola nr 34

Szanowni Rodzice,

w dniu 23 czerwca (piątek) odbędzie się wycieczka (wszystkie grupy) do SMART KIDS PLANET przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie.
Wyjście ok. 8:45
Powrót po 12:00 na obiad.
Przejazd w obie strony tramwajem linii 78.
Prosimy o wyposażenie dzieci w plecaczki z małą butelką wody niegazowanej oraz SKARPETKI ANTYPOŚLIZGOWE.

Drodzy Rodzice,

27 marca obchodzimy w przedszkolu „Dzień Teatru”
Bardzo prosimy o wspólne wykonanie z dzieckiem kukiełki – postaci z wybranej przez siebie bajki. Technika dowolna.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone!

23 marca (czwartek) o godz. 9:30

odbędzie się spotkanie z Panią Ingą Markiewicz – autorką baśni dla dzieci, która przybliży dzieciom treść książki pt. „Magiczny Kamień

W dniu 20 marca (poniedziałek)
o godz. 10:00

w Naszym Przedszkolu odbędzie się warsztat „Idzie Wiosna” i odwiedzą nas wyjątkowi goście z Wiosennej zagrody 😊😊

Szanowni Rodzice,

w poniedziałek 13 marca odbędą się warsztaty ekologiczne pod nazwą „Mini wysypisko” realizowane przez MPO Warszawa. Ich celem jest zapoznanie dzieci z prawidłową segregacją odpadów komunalnych, ich zagospodarowaniami i zaletami recyklingu.

WIOSENNA SESJA FOTOGRAFICZNA

W środę 15 marca godzina 10:00odbędzie się wiosenna sesja zdjęciowa

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Poniżej znajduje się link do systemu:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

Szanowni Rodzice

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 34 odbędzie się w dniach 24 lipca – 12 sierpnia 2023 r.
Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Przypominamy, że zarejestrowanie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu rekrutacji (https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl).
Skip to content