Przedszkole nr 34 w Warszawie

Żywienie płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Tytuł przelewu: kwota, miesiąc, imię i nazwisko dziecka.
Nr rachunku: 54 1030 1508 0000 0005 5065 4032

Opłata za żywienie wynosi 11,00 zł/ dzień

Opłata Rada Rodziców
Nr rachunku:

41 1600 1462 1822 0015 2014 1452

Kwota: 80 zł płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca, 
koniecznie z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, oraz miesiąc za jaki jest wpłata

Skip to content