Przedszkole nr 34 w Warszawie

W roku szkolnym 2023/2024 w skład Rady Rodziców wchodzą:

Ludwik Dyląg – Przewodniczący RR

Paulina Lelonek-Rakowska – Skarbnik

Julia Decowska-Olejnik – Członek RR

Anna Błaźniak – Członek RR

adres e-mail: radarodzicow.p34@interia.pl

nr konta RR: 41 1600 1462 1822 0015 2014 1452

rekomendowana składka na Radę Rodziców to 80 zł/m-c

(wpłaty koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, grupa oraz miesiąc za jaki jest wpłata)

Skip to content